ТЕСТИ

ТЕСТИ З АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ
ОНЛАЙН З ОЦІНЮВАННЯМ


КОРІНЬ n-ГО СТЕПЕНЯ. СТЕПЕНІ З РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ

ГРАНИЦЯ ФУНКЦІЇ В ТОЧЦІ. ПОХІДНА ФУНКЦІЇ. ПРАВИЛА ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ

ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


ТЕСТИ З ГЕОМЕТРІЇ
ОНЛАЙН З ОЦІНЮВАННЯМ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ У ПРОСТОРІ. ЗОБРАЖЕННЯ ФІГУР У ПРОСТОРІПРИЗМА, ЦИЛІНДР, КОНУС, КУЛЯ І СФЕРА. МНОГОГРАННИКИ

ПЛОЩА ПОВЕРХНІ ПРИЗМИ, ПІРАМІДИ, МНОГОГРАННИКА, ЦИЛІНДРА, КОНУСА, СФЕРИ

ОБ' ЄМ ПРИЗМИ, ПІРАМІДИ, ЦИЛІНДРА, КОНУСА ТА КУЛІ


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

0%
0%
0%
0%